ศูนย์การเรียนรู้

แหล่งที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการติดต่อ

 

 

ขั้นตอนการใช้งาน

1.การเพิ่มข้อมูลนิสิต โดยการคลิกที่เมนูศูนย์จังหวัดต่างๆ

เช่น ศูนย์อุดรธานี ศูนย์อุบลราชธานี ศูนย์นครราชสีมา และศูนย์มหาสารคาม

2.จากนั้นให้คลิก เลือกเพิ่มข้อมูลนิสิต

จากนั้นกรอกข้อมูลของนิสิตลงไปให้ครบกดปุ่มเพิ่ม เป็นอันเสร็จสิ้น

3.การตรวจสอบข้อมูลรายชื่อของนิสิต โดยการคลิกที่เมนูศูนย์การเรียนรู้จังหวัดต่างๆ

เช่น รายชื่อศูนย์อุดรธานี รายชื่อศูนย์อุบลราชธานี รายชื่อศูนย์นครราชสีมา และรายชื่อศูนย์มหาสารคาม

4.สามารถแก้ไขข้อมูลตัวเองได้โดยการคลิก แก้ไข

5.และสามารถค้นหาข้อมูลของตัวเองได้

 


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4353